ное. 12, 2016

Вие се намирате тук: Начало / 12 ное. 2016

ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА МЕТАЛИ

Categories: Tags:
12/11/2016

Фрезоването е една от най-разпространените механични операции, наред със струговането и при някои видове производство могат да достигнат до над 45% от общия обем на механичната обработка.

Фрезоването е високопроизводителен метод на рязане, широко използван за обработка на равнинни и фасонни повърхнини, за прорязване на прави шпонкови и и винтови канали с разнообразен профил и т.н.

Фрезоването се извършва на металорежещи фрезови машини, с помощта на режещи инструменти, наричани фрези.

Посредством фрезовите операции може да се постигнат точности на обработката в границите на 9÷11-а степен и степен на грапавост на обработените повърхнини в интервала Ra = 5÷2,5 μm.

Високата производителност при фрезовите операции се дължи на режещите инструменти-фрези, при които са налични повече режещи зъби и за направата им се използват твърдосплавни инструментални материали. В същото време голямото разнообразие на фрезови инструменти и технологични постановки дават възможност за обработка на различни по вид повърхнини.

На фигурата по-долу са изобразени различни технологични схеми за обработване на равнинни (позиция 1, 2, 3, 9) и профилни (позиция 5, 13, 14) повърхнини, канали (4, 6, 7, 8, 11, 12) и отвори (10) с фрези от различен както следва: цилиндрична, показана на позиция 1, челна, показана на позиция 2, тристранна дискова-позиции 3 и 4, профилна вдлъбната-позиция 5 и изпъкнала-позиция 7, дискова зъбонарязваща (модулна)-13, шпонкови-11 и 12, челно-цилиндрични с позиции 9 и 10, палцова зъбонарезна (модулна)-14 и циркуляр-8.

В зависимост от разположението на режещите зъби на фрезовия инструмент фрезоването се дели на:

1) цилиндрично (фиг. 1-1), когато остта на фрезата е успоредна на обработваемата повърхнина и рязането се извършва с разположените по цилиндричната повърхност на инструменти зъби.

2) челно-цилиндрично (фиг. 1-2),

3) челно (фиг. 1-3), когато остта на фрезата е перпендикулярна на обработваната повърхнина и рязането се осъществява със зъби, разположени по челната и цилиндричната повърхнина на инструмента;

Цилиндричното и челното фрезоване се осъществяват по две различни схеми на рязане в зависимост от посоката на подаването:

еднопосочно (фиг.2-1) – векторите на скоростите на главното и подавателно движение съвпадат;

насрещно (фиг.2-2) – векторите на скоростите на главното и подавателно движение са противоположни.

Фрезовите инструменти се класифицират на различни видове в

зависимост от следните фактори:

  • материала на режещата част: въглеродна инструментална стомана, легирана инструментална стомана, бързорежеща инструментална стомана, с твърдосплавни пластини;
  • формата на режещите зъби: острозаточени и затиловани;
  • разположението на режещите зъби: цилиндрични, челни, челно-цилиндрични, дискови, конусни, профилни и червячни;
  • направлението на стружковия канал: прави, наклонени и винтови;
  • посоката на рязане: дяснорежещи и ляворежещи;
  • начина на закрепване: дорникови и опашкови;
  • конструкцията: монолитни, със споени пластини, сглобяеми със сменяеми многостенни пластини;
  • размера и броя на зъбите: с едри зъби и със ситни зъби.
Call Now Button